Security & Availability Policy

Veiligheid is enorm belangrijk voor ApplicatieLink en staat derhalve als hoogst op de agenda. ApplicatieLink heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om zo veiligheid te kunnen beheersen. Daarnaast monitort ApplicatieLink constant haar processen om er zo alles aan te doen om ten allen tijde haar ApplicatieLink dienst beschikbaar te laten zijn voor haar klanten.

Product
ApplicatieLink is een online platform dat integratie diensten aanbiedt tussen verschillende software systemen voor het automatiseren van administratieve processen. Daarmee is ApplicatieLink de spil tussen verschillende software systemen, waarbij gebruikers de controle en het overzicht houden over de verschillende administratieve processen binnen de organisatie. Het ApplicatieLink platform noemen we hier verder: de ApplicatieLink dienst.

Klanten kunnen online inloggen in hun eigen ApplicatieLink omgeving waarna ze via de ApplicatieLink dienst eenvoudig informatie kunnen verwerken tussen de gekoppelde software systemen.

Integratie (online) software systemen
Vanuit de ApplicatieLink omgeving wordt een directe koppeling gemaakt naar het gekoppelde software systeem. Hierbij steunt ApplicatieLink op de veilige methodes die het online software systeem biedt.

Verwerkte data
Afhankelijk van de in gebruik genomen koppeling halen wij voor de verwerking relevantie informatie uit de gekoppelde software systemen. Informatie wordt in zijn geheel uitgelezen met behulp van een API. De ApplicatieLink dienst gebruikt deze data geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst, voor het verwerken van informatie tussen de door Opdrachtgever gedefinieerde software systemen. Bij semi-geautomatiseerde integraties dient Opdrachtgever boekingsdocumenten in de vorm van een factuur te uploaden. Hierop kunnen zich persoonsgegevens bevinden, zoals contactpersonen of contactgegevens. Het geüploade bestand wordt niet opgeslagen op de servers van ApplicatieLink. Opdrachtgever bepaalt zelf welke informatie verwerkt wordt in de ApplicatieLink dienst. ApplicatieLink controleert de gegevens niet en zal gegevens alleen inzien op verzoek van opdrachtgever, bijvoorbeeld als dat nodig is om een vraag, welke gesteld is aan de servicedesk van ApplicatieLink, te beantwoorden.

Datacenter en hosting
ApplicatieLink host haar cloud oplossing bij TransIP en op de public cloud van Microsoft Azure, waarbij ApplicatieLink zoveel mogelijk gebruik maakt van de PaaS (Platform as a Service) diensten van Azure. Hierbij wordt de beveiliging op infrastructuurniveau geregeld door Azure, waardoor de kans op configuratiefouten en andere beveiligingsrisico’s sterk verkleind wordt. De Azure locatie waar ApplicatieLink gebruik van maakt is gehost in West-Europa (Amsterdam). Zie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen van Microsoft Azure: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/cloudservices/azure.

Back-up
Alle databases draaien op het SQL (Azure) platform. Dit platform biedt ingebouwde redundantie, back up en restore mogelijkheden. Deze backups worden dagelijks gemaakt en worden 30 dagen bewaard.

Monitoring
De volgende processen binnen de ApplicatieLink dienst worden continu gemonitord:

  • Beschikbaarheid infrastructuur
  • Gemiddelde reactietijd website
  • Reactietijd van de ApplicatieLink dienst

Continuïteitsbewaking
Voor de beheersing van calamiteiten heeft ApplicatieLink een continuïteitsplan opgesteld, aan de hand waarvan gehandeld kan worden om het getroffen bedrijfsproces weer zo snel als mogelijk werkende en beschikbaar te krijgen.