Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van ApplicatieLink (handelsnaam van ApplicatieLink B.V.), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66498201. Het kantoor van ApplicatieLink is gevestigd aan de ’s Gravelandseweg 258, 3125 BK te Schiedam. ApplicatieLink valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

ApplicatieLink als verwerker van persoonsgegevens
Via de website (www.applicatielink.nl) en de SaaS-dienst van ApplicatieLink worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij ApplicatieLink vinden we de privacy van onze klanten en medewerkers erg belangrijk en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de privacy van data te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Via deze Privacy Policy duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
 • ApplicatieLink passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag/verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken/verwerken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website (www.applicatielink.nl) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Vaak zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het leveren van onze dienst en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van de ApplicatieLink dienst, het opsporen en tegengaan van fraude of misbruik en voor het versturen van facturen voor gebruik van onze dienst.

Meer specifiek verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het registratieproces dat je doorloopt om de ApplicatieLink dienst in gebruik te nemen en een abonnement af te sluiten;
 2. Het verlenen van toegang tot de ApplicatieLink dienst;
 3. Het (dagelijks) gebruik van de ApplicatieLink dienst in de vorm van notificaties;
 4. Het verwerken van het door jou ingevulde (contact)formulier op onze website;
 5. Het versturen van nieuwsbrieven, tips & tricks of andere product gerelateerde berichten, wanneer je daarvoor bent aangemeld;
 6. Het via e-mail beantwoorden van supportvragen die gesteld zijn in relatie tot het gebruik van de ApplicatieLink dienst;
 7. Naast de serviceberichten die in de dienst worden weergegeven, kan het voorkomen dat wij serviceberichten naar je e-mailadres sturen met betrekking tot onze dienst;
 8. Het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld tevredenheid en loyaliteit van onze klanten of mee te denken over nieuwe functionaliteiten in de ApplicatieLink dienst.

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Registratie: Naam, functie, geslacht en contactgegevens (telefoonnummer(s) en e-mailadres). Bedrijfsgegevens (NAW-, betaalgegevens en Btw-, KvK-nummer);
 2. Toegang: Inloggegevens, bestaande uit een e-mail adres en een wachtwoord;
 3. Gebruik: Naam en e-mail adres. Deze gegevens zijn benodigd om je een notificatie te kunnen sturen, om je persoonlijk aan te kunnen spreken in de ApplicatieLink dienst en om onderscheid te kunnen maken tussen diverse gebruikers in de ApplicatieLink dienst;
 4. Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens die je uit eigen beweging invult in het bericht.
 5. Nieuwsbrieven: Naam en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 6. Supportvragen: Naam en e-mailadres;
 7. Serviceberichten: Naam en e-mail adres;
 8. Marketingdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening: Naam, functie en e-mailadres.

Bewaartermijnen
ApplicatieLink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
ApplicatieLink verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Websitebezoek
Op de website van ApplicatieLink worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

ApplicatieLink maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ApplicatieLink bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Adwords kan je hier vinden.

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kan je er van te voren voor zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met jouw gegevens omgaat.

Beveiliging
ApplicatieLink vindt de bescherming van jouw (persoons)gegevens enorm belangrijk en neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik.

De website van ApplicatieLink maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging en beschikbaarheid van de ApplicatieLink dienst te waarborgen. Deze maatregelen zijn te vinden in de Security en Availability Policy van ApplicatieLink.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de ApplicatieLink dienst, het niet meer kunnen beantwoorden van supportaanvragen en/of het niet meer kunnen inloggen in de ApplicatieLink dienst.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je vragen hebben over jouw privacy, deze Privacy Policy en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op.