Voiceworks naar Autotask

Voiceworks naar Autotask


Integratie Description

VoiceWorks – Voip en mobiel charges:

De VoiceWorks integratie stelt de gebruiker in staat om snel het, uit de VoiceWorks Portal, gedownloade charges bestand in te lezen. De integratie voorziet vervolgens in mapping functionaliteit welke de gebruiker eenmalig vraagt om de VoiceWorks klanten te mappen aan de juiste Autotask klant en bijbehorend contract. De integratie boekt vervolgens de voip en mobiel charges direct op het juiste klantcontract.

Het is mogelijk om zowel de individuele charge lijnen als charges te posten (de diverse bel types), alsook om een totaal charge te posten naar het klantcontract in Autotask. Daarnaast checkt de integratie of de boekingen niet al gepost zijn in Autotask (op basis van bedrag, contract en datum), zodat er geen dubbele charges in een contract kunnen komen.

VoiceWorks termijnfacturen (maandelijks):

VoiceWorks maandfactuur is een uitsplitsing van alle lopende services + veranderingen en toevoegingen op de klantcontracten (met door VoiceWorks geleverde services). De integratie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de factuur, uit de VoiceWorks portal, te downloaden en direct te uploaden. Vervolgens kan de gebruiker eenmalig klanten en bijbehorende contracten mappen om dan in één oogopslag te zien waar er nog aanpassingen gemaakt moeten worden en deze direct vanuit de integratie uit te voeren, met één druk op de knop. De integratie laat toe zowel nieuwe contracten aan te maken, charges toe te voegen, alsook services te bewerken op een contract.

Integratie Details